Ministry of Rural Development

Head office: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postal address: 1860 Budapest
Phone: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@vm.gov.hu, press@vm.gov.hu

Sándor Fazekas, Dr. Minister of Rural Development

Postal address: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Phone: +36-1-795-3723
Fax: +36-1-795-0072
E-mail: miniszter@vm.gov.hu